Make your own free website on Tripod.com
 
Pendidikan Jarak Jauh--PJJ
Dikendalikan oleh
Institut Pendidikan & Pembelajaran Jarak Jauh
( I D E A L, UPM )
 
Pemberitahuan
Makluamt (dan hak untuk menyalin [download] maklumat) yang terkandung di dalam halaman web ini adalah hanya untuk pelajar berdaftar PJJ yang dikendalikan oleh IDEAL, UPM. Sekiranya anda bukan dari kategori tersebut, sila keluar dari halaman ini sekarang.
 
Kursus, Kod & Kredit
Kenegeraan Malaysia 
POL 2002 
3 jam kredit
Pengajar
Profesor Madya Dr. Jayum A. Jawan 
Jabatan Pengajian Pembangunan Sosial 
Fakulti Ekologi Manusia 
Tel. 03-9486101 / 1735 /1740 (mesej) 
Faks.: 03-9435385 
Email:  jayum@eco1.upm.edu.my
Sinopsis
Sejarah Awal Negara; Perjuangan Kemerdekaan; Penubuhan Persekutuan Malaysia; Masyarakat Majmuk: sejarah, ciri dan masalah; Sistem Demokrasi Berparlimen; Sistem Pilihanraya; Perlembagaan Malaysia; Rukunegara; Sistem Raja Berperlembagaan; Pentadbiran Awam; Dasar Ekonomi Baru; Dasar Sosial Negara; Wawasan 2020
Objektif
Di akhir kursus, pelajar-pelajar akan:
 • memahami sejarah perjuangan kemerdekaan tanahair;
 • memahami sistem politik dan pemerintahan negara;
 • memahami dasar-dasar negara serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
 • dapat menghayati implikasi dan mesej yang dibawakan melalui pemahaman sejarah, sistem politik, sistem ekonomi dan aspek kemasyarakatan; dan
 • dapat membina dalam diri masing-masing rasa muhibah dan kerjasama serta semangat cinta kepada negara.
Cadangan Jadual Belajar Sendiri
Unit / Tajuk
Minggu
1. Sejarah Awal Malaysia
1
2. Perjuangan Mencapai Kemerdekaan
2
3. Penubuhan Persekutuan Malaysia
3
4. Perlembagaan Malaysia
4
5. Raja Berperlembagaan dan Institusi Raja 
5
6. Sistem Parlimen dan Pilihanraya 
6
7. Perundangan dan Kehakiman
7
8. Sistem Kabinet
8
9. Rukun Negara
9
10. Hubungan Kerajaan Pusat dan Negeri
10
11. Pentadbiran Negeri dan Daerah
11
12. Dasar-dasar Sosial
12
13. Dasar-dasar Pembangunan
13
14. Perpaduan dan Integrasi Nasional  
15. Wawasan 2020
14
 
Penilaian
*soanaln aneka pilihan  &serah 2 minggu sebelum pep. akhir semester  
Perkara
Peratus
Soalan*
Masa
Liputan
Jadual
Ujian 1
30%
30
30 min
Unit 1-7
Rujuk IDEAL
Kerta Penggal
30%
Rujuk garis panduan kerja kursus serah 2mspa&
Pep Akhir
40%
40
40 min
Unit 8-15
Rujuk IDEAL
 
Rujukan Umum
 • Jayum A. Jawan (Penyusun). 1997. Modul Kenegaraan Malaysia. Serdang: Institut Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh (modul disusun khas atas permintaan IDEAL, UPM).
 • Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. Jawan (ed). 1997. Kenegaraan Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia (didaraskan kpd modul dan dipersembahklan dlm bentuk buku teks).
 • Institut Tadbiran Awam Negara. 1991. Malaysia Kita. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.
Catatan: Rujukan kursus disediakan pada penghujunbg setiap Unit
Garis Panduan Menyediakan 
Kertas Penggal
 • Tetapkan tajuk sendiri (berdasarkan skop kursus).
 • Panjang kertas penggal di antara 15-20 mukasurat.
 • Semua kertas penggal mesti ditaip berjarak 1.5 di atas kertas berukuran A4.
 • Semua penggunaan / penulisan petikan, notakaki dan bibliografi dgn betul adalah diwajibkan.
 • Penulisan kertas penggal wajib ada pembahagian yg jelas: (1) pengenalan; (2) isi; dan (3) kesimpulan.
 • Tarikh siap: diserahkan pada tutor di Pusat Pembelajaran masing-masing pada atau sebelum minggu ke-dua sebelum Peperiksaan Akhir semester. Setiap yang lewat dihantar akan dipotong 10%.
Semua Pelajar
Untuk mempercepatkan perhubungan samada melalui email, faks, telefon atau surat-menyurat, sila nyatakan Nama, No. pelajar dan alamat anda dengan jelas. 
Semua email, faks & surat-menyurat akan cuba dijawab dua atau tiga hari setelah diterima, atau pada setiap sabtu minggu berkenaan.
Halaman ini 
dibina dan diterbitkan buat kali pertama 
pada 15 November 1998. 
Sebarang cadangan atau pertanyaan, 
sila berhubungan dengan 
jayum@eco1.upm.edu.my